bitmap
loading...

BOLAG & VERKSAMHET

Aktiebolaget Oredron investerar i svenska fastighetsbolag och/eller fastigheter. Vi arbetar efter en förvaltningsstrategi som bygger på investeringar i svenska bostadshyresfastigheter. Vi investerar i svenska fastighetsbolag med stabila kassaflöden och goda möjligheter till en värdeökning på de underliggande fastigheter.

Här nedan finner ni en kort redovisning av fastighets- och förvaltningsbolag som vi investerat i:

Oredron Mälardalen AB

Oredron Mälardalen AB är ett bolag som fokuserar på fastighetsinvesteringar i, och i närheten av Mälardalen.

Det första förvärvet skedde sommaren 2018. Förvärven kommer att fokusera på befintliga bostadshyresfastigheter i mellanstora orter.

Målsättningen är att på sikt ha en egen förvaltningsorganistation på de orter bolaget verkar.

Härnösands Hem Fastigheter AB

Härnösands Hem staplad2

Härnösands Hem Fastigheter AB, ett fastighetsbolag i Härnösand, Västernorrland.

Det första förvärvet i Härnösand gjordes i början av 2010 och flera förvärv har skett sedan dess. 2016 skedde en fusion mellan 3 av våra mindre fastighetsbolag till nuvarande Härnösands Hem Fastigheter AB. Thunderbird KB är ett fastighetsbolag där Härnösands Hem Fastigheter AB är komplementär.

Kungsörs Hem AB

Kungsörs Hem staplad1

Kungsörs Hem AB, ett fastighetsbolag i Kungsör, Västmanland.

Det första förvärvet i Kungsör gjordes 2018. Fastigheterna byggdes på 60-talet och bolaget genomför större renoveringar i hela beståndet.

Nordero Capital Management AB

För förvaltning av fastighetsbolagen och fastigheterna står vårt bolag Nordero Capital Management AB. Nordero tillhandahåller bland annat konsult- och managementtjänster inom fastighetsförvaltning och finansiering. 

Som en del av verksamheten ingår bland annat att organisera affärsverksamheter och marknadsföring i andra bolag, tillhandahålla kontorstjänster och administrativa tjänster samt konsulttjänster inom fastighetsbranschen.

Besök Norderos hemsida för att läsa mer: www.nordero.se

aKTIEBÖCKER PÅ nordiska Värdepappersregistret

Alla bolags aktieböcker är registrerade hos Nordiska Värdepappersregistret, Sveriges största aktör för onoterade aktier.

Aktieägare kan följa sitt innehav via en personlig depå. På Värdepapperszonen: www.VPZ.se, kan man logga in med Bank-ID och se en sammanställning över innehav.

HYRESGÄSTPORTAL

På vår egna hyresgästportal: www.nordeBo.info lägger vi upp information och nyheter för alla våra hyresgäster.

Här finns också en egen bostadskö, kontaktuppgifter till förvaltare, felanmälan och mycket mera till varje ort där vi är aktiva.