bitmap
loading...

Vår verksamhet & våra Bolag

Aktiebolaget Oredrons affärsfilosofi är att investera i attraktiva hyreshus som människor vill bo eller arbeta i. Vi strävar efter att vara en pålitlig och professionell partner under hela processen. Vår målsättning är att förvalta och förädla fastigheter under lång tid. Att fokusera på fastigheter med nöjda hyresgäster som trivs med sitt boende är något vi värdesätter mycket högt.

Genom egna resurser säkerställs den strategiska planeringen och driftoptimeringen av de fastigheter som ingår i förvaltningen. Genom samarbeten med utvalda lokala entreprenörer säkerställs lokal närvaro samt regelbunden fastighetstillsyn och fastighetsförvaltning.

Här nedan finner ni en kort redovisning av fastighets- och förvaltningsbolag som vi investerar i:

Oredron Mälardalen AB

Oredron Mälardalen AB är ett bolag som fokuserar på fastighetsinvesteringar i, och i närheten av Mälardalen.

Det första förvärvet skedde sommaren 2018. Förvärven kommer att fokusera på befintliga bostadshyresfastigheter i mellanstora orter.

Målsättningen är att på sikt ha en egen förvaltningsorganistation på de orter bolaget verkar.

Härnösands Hem Fastigheter AB

Härnösands Hem staplad2

Härnösands Hem Fastigheter AB äger fastigheter i Härnösand, i Västernorrland.

Det första förvärvet i Härnösand gjordes i början av 2010 och flera förvärv har skett sedan dess. 2016 skedde en fusion mellan 3 av våra mindre fastighetsbolag till nuvarande Härnösands Hem Fastigheter AB. 2 av fastigheterna ägs av Thunderbird KB där Härnösands Hem Fastigheter AB är komplementär.

Kungsörs Hem AB

Kungsörs Hem staplad1

Kungsörs Hem AB äger fastigheter i Kungsör, i Västmanland.

Det första förvärvet i Kungsör gjordes 2018. Fastigheterna byggdes på 60-talet och bolaget genomför större renoveringar i hela beståndet.

Nordero Capital Management AB

För förvaltning av fastighetsbolagen och fastigheterna står vårt bolag Nordero Capital Management AB. Nordero tillhandahåller bland annat konsult- och managementtjänster inom fastighetsförvaltning och finansiering. 

Som en del av verksamheten ingår bland annat att organisera affärsverksamheter och marknadsföring i andra bolag, tillhandahålla kontorstjänster och administrativa tjänster samt konsulttjänster inom fastighetsbranschen.

Besök Norderos hemsida för att läsa mer: www.nordero.se

aKTIEBÖCKER PÅ nordiska Värdepappersregistret

Alla bolags aktieböcker är registrerade hos Nordiska Värdepappersregistret, Sveriges största aktör för onoterade aktier.

Aktieägare kan följa sitt innehav via en personlig depå. På Värdepapperszonen: www.VPZ.se, kan man logga in med Bank-ID och se en sammanställning över innehav. Där finns även en sammanställning över övriga onoterade aktier, köp- och säljhistorik med mera.
 
NVR & VPZ är en av Sveriges största och ledande aktörer för aktieböcker och onoterade aktier. Mer information om hur det fungerar och hjälp med inloggning till depåer finns på hemsidan: www.VPZ.se

HYRESGÄSTPORTAL

På vår egna hyresgästportal: www.nordeBo.info lägger vi upp information och nyheter för alla våra hyresgäster.

Här finns också en egen bostadskö, kontaktuppgifter till förvaltare, felanmälan och mycket mera till varje ort där vi är aktiva.

Klimatsmart & Energibesparing

I ett medvetet samhälle är det viktigt att värna om naturen och ta vara på resurser på ett klimatsmart och effektivt sätt. En energisnål bostad är billigare i drift och bättre för miljön, våra bostäders energianvändning ska vara så låg som möjligt. Vi använder välisolerade väggar och fönster med bra isoleringsförmåga. De nybyggda husen är täta vilket också minskar energi­användningen för uppvärmning.

I Sverige är inte rent vatten någon brist men vi ska självklart vara rädda om det vi har och det underlättas med snålspolande blandare och toaletter. Med individuell mätning av varmvatten finns möjlighet för varje lägenhetsinnehavare att bli mer medveten om den egna användningen och därmed mer möjlighet att påverka mängden. Det går då åt mindre energi för att värma upp det och du betalar bara för vattnet som du använder.