bitmap

Frågor och svar

Kan vem som helst investera?
Nej, vårt erbjudande riktar sig enbart till en mindre krets, inte fler än 200 personer som i förväg har anmält sitt intresse av sådana investeringar.
Hur gör jag om jag vill investera i fastigheter?
Vi kan endast visa aktuell information för dem som anmält intresse för denna typ av investeringar. Du anmäler sådant intresse till oss på info@oredron.se så kontaktar vi er.
Vad används mina pengar till?
Pengarna som du investerar används till fastigheter. Investeringen är beroende av att verksamheten i fastighetsbolagen går enligt plan för att investeringen ska falla ut och ge den avkastning som utlovats.
Risker?
Att investera kan innebära en risk. Investerat belopp omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde. Ett antal faktorer kan påverka verksamhet, antingen direkt eller indirekt för att bolagets intäkter ska minska och inte kunna täcka kostnader. Icke professionella investerare bör alltid konsultera rådgivare eller andra kvalificerade personer för konsultation eller rådgivning.
Hur gör jag för att ta ut mina pengar?
Det finns olika inlösenperioder för olika investeringar. Du kan under respektive investerings anmälningsperiod begära återbetalning av oss genom anmälan, och uppfylla kraven för investeringens återbetalning. Vi betalar då tillbaka belopp jämte upplupen ränta/utdelning när din investering förfaller. I annat fall förnyas investeringen per automatik. Det är bolagets styrelse som beslutar om inlösen är möjlig.
Inlösen på bolagens begäran
Bolagen äger rätt att med kort varsel lösa in valfria investeringar jämte upplupen ränta/avkastning.
Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen.
När betalas räntan och utdelningar ut?
Det finns olika utbetalningsperioder för olika investeringar. Avkastningen betalas normalt ut i efterskott kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis, och betalas automatiskt ut till det bankkonto som du angivit.
Vilka skatteregler gäller för ränteinkomster och utdelningar?
Vi lämnar kontrolluppgift på den ränta eller avkastning som du fått under inkomståret. Utbetalningen ska tas upp i den deklaration som du lämnar året därpå. Skattesatsen är normalt 25 eller 30 procent. Kontakta din skatterådgivare eller Skattemyndigheten vid skattefrågor.
Vem ligger bakom bolagen?
Läs mer om oss och vår bakgrund under fliken ”Om Bolaget”.
Var kan jag hitta mer information om bolagen?
Mer information om våra bolag finns här på vår hemsida.
Hittar du inte informationen du söker kan du kontakta oss: info@oredron.se