bitmap

välkommen till aktiebolaget oredron

Aktiebolaget Oredron är ett fastighets- och investmentbolag med lokal anknytning. Vi investerar i  hela eller delar av svenska fastighetsbolag och/eller fastigheter. Våra investeringar fokuserar på städer med residensstatus, städer som har ett aktivt näringsliv och städer med närhet till högskolor. Bolaget kommer att utföra flera regionala  fastighetsinvesteringar den närmsta tiden.

loading...